Huiswerkklas

De huiswerkklas biedt uitkomst voor leerlingen die zich thuis moeilijk kunnen concentreren op hun huiswerk of om andere redenen moeite hebben om zich op hun huiswerk te richten. Voor u als ouder is het prettig om hierin ontlast te worden. Onder toezicht van een docent/begeleider wordt de leerling gestimuleerd om het huiswerk te maken en te leren.

In de huiswerkklas wordt er gewerkt in blokuren. Een blokuur bestaat uit 100 minuten en wordt in overleg met ouders en leerling ingepland. We proberen dit zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het schoolrooster van de leerling.

Lesinhoud

- Motiveren van leerling om aan de slag te gaan en te blijven
met het huiswerk.
- Bewaken van de rust zodat er optimaal gewerkt kan worden.
- Bieden van lichte ondersteuning bij het maak- en leerwerk.